Tiệm bánh

Vivi’s House Bakery

15/21 Bình Đức, P. 15, Quận 8, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 18:30
50,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0