Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vissan - Cửa Hàng Thực Phẩm - Bạch Đằng

320 Bạch Đằng, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 19:30
12,000 - 110,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0