V LIFE BIRD'S NEST - Yến Chưng - Mai Xuân Thưởng
Café/Dessert, Sang trọng

V LIFE BIRD'S NEST - Yến Chưng - Mai Xuân Thưởng

16/2 Mai Xuân Thưởng, P. 11, Bình Thạnh, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0