Café/Dessert -Chi nhánh

Uncle Tea - Trà Đài Loan - Lão Tử

21/31 Lão Tử, P. 11, Quận 5, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 22:00
29,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee