Thực Phẩm Cô Vy - Âu Cơ
Shop/Cửa hàng

Thực Phẩm Cô Vy - Âu Cơ

452/9 Âu Cơ, P. 10, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 160,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0