Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Trần Nhân Tôn - 70000080

84 Trần Nhân Tôn, P. 2, Quận 10, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee