Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Nguyễn Thị Định - 70000096

362 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee