Yêu thích
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Lũy Bán Bích - 70000438

282 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Tân Phú, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee