Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Lê Quang Định - 70000047

126 Lê Quang Định, P. 14, Bình Thạnh, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee