Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Đồng Đen - 70000052

45A Đồng Đen, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 20:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee