Café/Dessert, Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Điện Biên Phủ - 70000054

425 - 427 Điện Biên Phủ, P. 3, Quận 3, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
10:00 - 20:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee