Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TH True Mart - Cộng Hòa - 70000188

342 Cộng Hòa, P. 13 (A1/5 Cộng Hòa), Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:30 - 20:30
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee