Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

TERRISA Premium Store - Lý Tự Trọng

259 Lý Tự Trọng, P. Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0