Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Phan Xích Long

214 - 216 Phan Xích Long, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:45 - 21:45
70,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee