Café/Dessert

Rules Of Tea - Trà Sữa Đế Vương - Nguyễn Văn Cừ

213D Nguyễn Văn Cừ, P. 3, Quận 5, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0