Phúc Long Saigon Center
Café/Dessert -Chi nhánh

Phúc Long Saigon Center

Tầng 4, Tầng 4 Saigon Centre, 65 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
25,000 - 77,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0