Café/Dessert -Chi nhánh

Passio Coffee - 7/28 Thành Thái

7/28 Thành Thái, P. 14, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 20:00
15,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0