Café/Dessert -Chi nhánh

Passio Coffee - 1 Đinh Lễ

1 Đinh Lễ, P. 12, Quận 4, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee