Café/Dessert -Chi nhánh

Passio Coffee - 97 Lê Văn Duyệt

97 Lê Văn Duyệt, (số cũ 97 Đinh Tiên Hoàng) P. 3, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0