Café/Dessert -Chi nhánh

Passio Coffee - 106 Tam Hà

106 Tam Hà, P. Tam Phú, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
35,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee