Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh

Paris Baguette - Cao Thắng

1 Cao Thắng, P. 2, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
10,000 - 66,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0