Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh

Paris Baguette - Cao Thắng

1 Cao Thắng, P. 2, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 66,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee