Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

MiniStop - S053 Trần Đình Xu

114 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
20,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0