Kim Chung - Rau Củ & Trái Cây - Hoàng Hoa Thám
Yêu thích
Shop/Cửa hàng

Kim Chung - Rau Củ & Trái Cây - Hoàng Hoa Thám

19/11 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
05:00 - 20:00
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0