Highlands Coffee - Pico Plaza
Café/Dessert -Chi nhánh

Highlands Coffee - Pico Plaza

20 Bis Cộng Hòa, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
9,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0