HATA GOURMET - Lạp Xưởng - Quận 1
Shop Online

HATA GOURMET - Lạp Xưởng - Quận 1

137/94 Trần Đình Xu, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0