Đà Lạt Tea - Trà Dâu - Cộng Hòa
Café/Dessert

Đà Lạt Tea - Trà Dâu - Cộng Hòa

189 Cộng Hòa, P. 13, Tân Bình, TP. HCM
07:15 - 23:00
20,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0