Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0042 - 13 Tôn Đản

13 Tôn Đản, P. 13, Quận 4, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
10,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0