Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0154 - 45 Thống Nhất

45 Thống Nhất, P. Bình Thọ, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
00:01 - 23:59
5,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee