Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 178A Nguyễn Chí Thanh
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K - Bia Lạnh Các Loại - 178A Nguyễn Chí Thanh

178A Nguyễn Chí Thanh, P. 3 , Quận 10, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0