Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Circle K, SG0035 - 704 Sư Vạn Hạnh

704 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP. HCM
500+đánh giá trên ShopeeFood
5,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0