Café/Dessert -Chi nhánh

Cimi Fruit - Trường Sa

468 Trường Sa, P. 2, Phú Nhuận, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 90,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0