Shop Online -Chi nhánh

House Of Chay - Giao Tận Nơi - Nguyễn Hữu Cảnh

135/1/80 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
55,000 - 189,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0