Quán ăn -Chi nhánh

Bodo - Món Hàn & Món Âu - Đinh Bộ Lĩnh

139/23 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0