Nhà hàng -Chi nhánh

Bò-Lế-Rồ - Cao Thắng

2 Cao Thắng, P. 5, Quận 3, TP. HCM
50+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 275,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0