Bắp Foods - Chuyên Pizza Shushi & Mì Ý - 15/26A Cầu Xéo
Quán ăn

Bắp Foods - Chuyên Pizza Shushi & Mì Ý - 15/26A Cầu Xéo

15/26A Cầu Xéo, P. Tân Quý, Tân Phú, TP. HCM
0 - 0
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0