A.C Food - Gà Ủ Muối Hoa Tiêu & Khô Gà Lá Chanh - Shop Online
Yêu thích
Shop Online

A.C Food - Gà Ủ Muối Hoa Tiêu & Khô Gà Lá Chanh - Shop Online

228/16 Nguyễn Thượng Hiền, P. 1, Gò Vấp, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 219,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0