Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Vinamilk - Giấc Mơ Sữa Việt KH - Đường 23/10 - KH20091

986 Đường 23/10, P. Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
9đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 5,000,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0