Yogoz Food Store - Sườn Nướng Mỹ, Pizza, Chizza & Chicken - Shop Online - Âu Cơ
Shop Online -Chi nhánh

Yogoz Food Store - Sườn Nướng Mỹ, Pizza, Chizza & Chicken - Shop Online - Âu Cơ

86/110/4 Âu Cơ, P. 9, Tân Bình, TP. HCM
10+đánh giá trên ShopeeFood
50,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0