TaeTang - Yi He Tang Chính Hãng - Sư Vạn Hạnh
Café/Dessert -Chi nhánh

TaeTang - Yi He Tang Chính Hãng - Sư Vạn Hạnh

666 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:30 - 22:00
40,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0