URS Café - Sư Vạn Hạnh
Café/Dessert

URS Café - Sư Vạn Hạnh

206 Sư Vạn Hạnh, P. 2, Quận 10, TP. HCM
09:00 - 21:00
40,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0