Café/Dessert -Chi nhánh

Uncle Tea - Trà Đài Loan - Hùng Vương

162 Hùng Vương, P. 2, Quận 10, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
29,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0