Tuấn Kiệt - Trà Tắc & Nước Sâm - 42 Cô Giang
Yêu thích
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Tuấn Kiệt - Trà Tắc & Nước Sâm - 42 Cô Giang

42 Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0