Trà Sữa Happy Life - Cống Lỡ
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Happy Life - Cống Lỡ

61 Cống Lỡ, P. 15, Tân Bình, TP. HCM
9đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:00
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0