Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Gong Cha - 貢茶 - Nguyễn Thái Bình

59 Nguyễn Thái Bình, P. 4, Tân Bình, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee