Tops Market - Bipbip 32D - Phan Đăng Lưu
Siêu thị -Chi nhánh

Tops Market - Bipbip 32D - Phan Đăng Lưu

32D Đường Phan Đăng Lưu, P. 6, Bình Thạnh, TP. HCM
8đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0