Shop/Cửa hàng, Shop Online -Chi nhánh

Tony Fruit - Fruits & Juice - 169 Quận 4 Store

169 Khánh Hội, P. 3, Quận 4, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 21:00
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee