Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

TocoToco Bubble Tea - Cao Thắng

58 Cao Thắng, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:30
28,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0