Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa ToCoToCo - Cao Thắng

58 Cao Thắng, Quận 3, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
28,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee