TocoToco Bubble Tea - Minh Phụng
Yêu thích
Café/Dessert

TocoToco Bubble Tea - Minh Phụng

274A Minh Phụng, P. 2, Quận 11, TP. HCM
999+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 22:00
28,000 - 89,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0