Tiamo Cafe - Đinh Bộ Lĩnh
Café/Dessert

Tiamo Cafe - Đinh Bộ Lĩnh

155/25 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, TP. HCM
10,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0