Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Tri Phương
Café/Dessert -Chi nhánh

Three O'clock - Coffee & Tea - Nguyễn Tri Phương

341 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. HCM
100+đánh giá trên ShopeeFood
28,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0